„ЗА РАВЕН СТАРТ В ПРОФЕСИЯТА“

 

ПРОГРАМА:  Erasmus+ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.09.2015 – 01.09.2017

ЦЕЛ: Най-важната цел на проекта е по-добрата интеграция на лица в неравностойно положение (нискоквалифицирани, мигранти, етнически малцинства, трайно безработни и т.н.) в образованието, обучението и пазара на труда чрез предназначени за тях упътвания и консултации, които са съобразени с проблемите на различието.

Октомври 2017
Н П В С Ч П С
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31