„ЗА РАВЕН СТАРТ В ПРОФЕСИЯТА“

 

ПРОГРАМА:  Erasmus+ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.09.2015 – 01.09.2017

ЦЕЛ: Най-важната цел на проекта е по-добрата интеграция на лица в неравностойно положение (нискоквалифицирани, мигранти, етнически малцинства, трайно безработни и т.н.) в образованието, обучението и пазара на труда чрез предназначени за тях упътвания и консултации, които са съобразени с проблемите на различието.

Март 2018
Н П В С Ч П С
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31